Hvem er vi ?

ListerBHT er en godkjent fellesordning innen tjenesten bedriftshelsetjeneste. Tjenesten vi leverer er av «non-profit» type. ListerBHT eies av sine medlemsbedrifter og administreres av ett styre med representanter fra enkelte av bedriftene. Styret velges av en generalforsamling som er fellesordningens øverste organ. Styret utarbeider hvert år forslag til budsjett og medlemsavgifter. Disse godkjennes av generalforsamlingen.

Fagpersonell i ListerBHT er sammensatt av sykepleiere, fysioterapeut, sertifisert yrkeshygieniker, lege og HMS- sekretær. Se presentasjon.  ListerBHT legger vekt på kontinuerlig kompetanseheving og faglig oppdatering.

Vårt hovedkontor ligger i Anders Beersgate 8 i Flekkefjord, 2 etasje.

Utgangspunktet vårt
Hovedsatsningsområdet til ListerBHT er bistand innen Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeidet i våre medlemsbedrifter. Vår visjon er å være «ditt knutepunkt i HMS- arbeidet». Vi jobber ut fra verdiene «Nær – Raus – Solid». Dette betyr at vi stiller høye krav til oss selv i det arbeidet vi utfører for våre medlemmer.

Vi arbeider i henhold til krav i Arbeidsmiljøloven og forskrifter for bedriftshelsetjeneste. Dette i tråd med de anbefalinger som er gitt av Arbeidstilsynet.

Hvorfor slutte seg til ListerBHT?

  • ListerBHT tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav til tjenesten bedriftshelsetjeneste
  • ListerBHT gir et bredt faglig tilbud og har mange års erfaring i tjenesten
  • ListerBHT ønsker å være en god bidragsyter til våre medlemmer slik at de ivaretar sine ansatte på en god måte, og være med å sikre at ansatte opplever et «fullt forsvarlig arbeidsmiljø» i sin virksomhet. Jf kravene i Arbeidsmiljøloven.
  • ListerBHT søker hele tiden å arbeide målrettet gjennom et systematisk samarbeid med våre medlemsbedrifter. Vi ønsker å leve opp til våre verdier «Nær-Raus-Solid»
  • ListerBHT har eget IK- system

 

 

Comments are closed.