Informasjon om og påmelding til kurs finner du i vår kursbutikk

Vi har et stort utvalg arbeidsrelaterte kurs. Kursene omhandler tema innen HMS, dokumentert sikkerhetsopplæring, kurs i varme arbeider, FSE-kurs for elektrikere osv. De fleste kursene er digitale og kan tas når det passer for deg. De digitale kursene kan tas på flere språk.

Vi holder også kurs med instruktør/»klasseromskurs». For tiden holdes disse på nettet/via «Teams». 

Under følger en beskrivelse av noen av våre kurs, spesielt med fokus på lovpålagte HMS-kurs. Nærmere opplysninger vedrørende de neste planlagte «klasseromskursene» finner du her på hjemmesiden og i vår kursbutikk

Informasjon om kurs sendes også ut pr. mail. Ønsker du å stå på vår mailliste kan du registrere deg her

Datoer for de neste planlagte klasseromskursene finner du her

Grunnkurs i HMS
Målgruppe: Verneombud, medlemmer av AMU, ledere og andre med HMS-ansvar i bedriften. Kurset tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav til grunnopplæring i arbeidsmiljø for ovennevnte grupper i henhold til arbeidsmiljølovens §3-2, §3-5, §6-5 og §7-4,  samt «Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» §3-18 og §3-19.

Kurset gir innføring i de viktigste tema innen HMS og er et nyttig verktøy for å komme i gang med og gi økt forståelse for HMS-arbeidet. 

Kurset er delt i 2:
-Grunnkurs i HMS (ListerBHT01) – 2 kursdager. Gå til kursbutikken for mer informasjon
-HMS grunnkurs arbeidsmiljø (NI002) – digitalt kurs. Gå til kursbutikken for mer informasjon

Begge disse kursene tilsammen utgjør ListerBHTs Grunnkurs i HMS. Krever påmelding til begge kursene og medfører 2 fakturaer.

Varighet: 2 kursdager med klasseromsundervisning kombinert med digitalt kurs som tilsvarer 2,5 kursdag. Kurset arrangeres 2 ganger pr. år (vår og høst). 

HMS-kurs for ledere
Kurset er beregnet for ledere og tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav til HMS-opplæring for ledere gitt i Arbeidsmiljølovens § 3.5 og Arbeidstilsynets veiledning om kursinnhold.

Alle som har lederansvar skal ifølge arbeidsmiljøloven gjennomgå helse- miljø- og sikkerhetsopplæring. Kurset gir innføring i de viktigste tema innen HMS med utgangspunkt i ledernes oppgaver.  

HMS-kurs for ledere holdes for tiden digitalt. Gå til kursbutikken for mer informasjon.

Oppfriskningskurs i HMS
Kurset er beregnet for dem som har tatt «Grunnkurs i HMS», «HMS-kurs for ledere» og andre med kunnskaper om HMS. Kurset gir oppdatert informasjon om HMS-regelverket. Kurset gir grunnlag for å utvikle sikre og gode arbeidsforhold på en systematisk måte.

Gå til kursbutikken for mer informasjon. Varighet: 3 timer.

Fagspesifikke kurs – åpne eller bedriftsinterne kurs
Arrangeres som åpne kurs eller bedriftsinterne kurs etter ønske. Her tar vi opp aktuelle tema innen HMS. Eksempler på slike tema kan være knyttet til kjemi/ inneklima/ yrkeshygiene, ergonomi, dataarbeidsplassen, arbeidsmedisin, psykososialt arbeidsmiljø, sykefravær, rus- og avhengighetsproblematikk (Akan), systematisk HMS- arbeid, etc. Ofte tidfestes slike kurs når årets HMS- plan utarbeides, men kan også avtales på kort varsel. Kontakt oss for avtale vedr. bedriftsinterne kurs. For åpne kurs, følg med på vår hjemmeside eller kursbutikk.

Førstehjelpskurs
Kurset gir innføring i generell, livreddende førstehjelp. Kurset er nyttig for alle og det kreves ingen spesielle forkunnskaper. Kurset arrangeres ofte som bedriftsinternt kurs der kursinnholdet tilpasses den enkelte bedrift. Varighet: ca. 3-4 undervisningstimer. Innleid kursholder: Morten Søgaard. Han kan kontaktes direkte på tlf. 90 94 06 41, eller kontakt ListerBHT for avtale.

Førstehjelpskurs kan også tas digitalt. Gå til kursbutikken for mer informasjon.