Under følger en beskrivelse av våre kurs. Nærmere opplysninger vedrørende kursstart, program, sted og priser annonseres på forsiden i forkant av kurset.  Informasjon om kurs sendes også ut pr. mail. Ønsker du å stå på vår mailliste kan du registrere deg her.

Datoer for de neste planlagte kursene finner du her.

Grunnkurs i HMS
Målgruppe: Verneombud, medlemmer av AMU, ledere og andre med HMS-ansvar i bedriften. Kurset tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav til grunnopplæring i arbeidsmiljø for ovennevnte grupper i henhold til arbeidsmiljølovens §3-2, §3-5, §6-5 og §7-4,  samt «Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» §3-18 og §3-19.

Kurset gir innføring i de viktigste tema innen HMS og er et nyttig verktøy for å komme i gang med og gi økt forståelse for HMS-arbeidet. I tillegg til innlegg fra bedriftshelsetjenestens ansatte, deltar også dyktige eksterne forelesere.

Varighet: 40 timer over 4 dager + hjemmeoppgave tilsvarende 1 kursdag. Kurset arrangeres 2 ganger pr. år (vår og høst), og tilbys også bedrifter som ikke er medlemmer i Lister Bedriftshelsetjeneste.

HMS-kurs for ledere
Kurset er beregnet for ledere i kommunale- og private virksomheter og tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav til HMS-opplæring for ledere gitt i Arbeidsmiljølovens § 3.5 og Arbeidstilsynets veiledning om kursinnhold.

Alle som har lederansvar skal ifølge arbeidsmiljøloven gjennomgå helse- miljø- og sikkerhetsopplæring. Kurset gir innføring i de viktigste tema innen HMS med utgangspunkt i ledernes oppgaver, og tilbys også bedrifter som ikke er medlemmer i Lister Bedriftshelsetjeneste. Varighet: 1 dag.

Oppfriskningskurs
Kurset er beregnet for dem som har tatt «Grunnkurs i HMS», «HMS-kurs for ledere» og andre med kunnskaper om HMS. Kurset gir informasjon om nyheter og aktuelle tema innen HMS, og har som mål å gi deltakerne ny giv og inspirasjon til å fortsette HMS-arbeidet i virksomheten. Kurset tilbys også bedrifter som ikke er medlemmer i Lister Bedriftshelsetjeneste. Varighet: 1 dag.

Fagspesifikke-/ bedriftsinterne kurs
Tilpasses ut fra bedriftens ønske. Her tar vi opp aktuelle tema innen HMS, avhengig av type bransje, ofte spisset mot visse yrkesgrupper.  Eksempler på slike tema kan f.eks. være knyttet til kjemi/ inneklima/ yrkeshygiene, ergonomi, dataarbeidsplassen, arbeidsmedisin, psykososialt arbeidsmiljø, sykefravær, rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN), systematisk HMS- arbeid, etc. Ofte tidfestes slike kurs når årets HMS- plan utarbeides, men kan også avtales på kort varsel.

Førstehjelpskurs
Kurset gir innføring i generell, livreddende førstehjelp. Kurset er nyttig for alle og det kreves ingen spesielle forkunnskaper. Kurset arrangeres ofte som bedriftsinternt kurs der kursinnholdet tilpasses den enkelte bedrift. Varighet: ca.3 t. Innleid kursholder: Morten Søgaard.