KJEMIKALIER

Nyttige lenker:

Faktasider fra Arbeidstilsynet:  Kjemikalier   Stoffkartotek   Sikkerhetsdatablad
«Forskrift om utførelse av arbeid», del 2 omhandler krav til arbeid med kjemiske og biologiske risikofaktorer. Se forskriften

Risikovurdering av kjemikalier   «Forskrift om utførelse av arbeid» §3-1, beskriver risikovurdering av helsefare ved bruk og håndtering av kjemikalier.

Substitusjon av kjemikalier  Substitusjon trinn for trinn   Er det farlig?

Kjemikalieregelverket – REACH

Bedriftshelsetjenesten kan være behjelpelig i forbindelse med kjemikaliehåndteringen i din virksomhet, ta kontakt!

 

Comments are closed.