Foreløpig er følgende kurs planlagt:

2018:

Grunnkurs i HMS:
27.02, 01.03, 20.03 og 22.03.18  kursbrosjyre
25.09, 27.09, 23.10 og 25.10.18  kursbrosjyre

«Ikke alt sykefravær gir rett til sykepenger»
19.09.18  kursbrosjyre

2019:

HMS-kurs for ledere:
17.01.19 Kursbrosjyre

«Ikke alt sykefravær gir rett til sykepenger»
28.01.19

Grunnkurs i HMS:
26.03, 28.03, 24.04 og 25.04.19


Med forbehold om endringer. Kursene arrangeres ved tilstrekkelig antall påmeldte. Nærmere informasjon kommer i forkant av hvert kurs. Kontakt oss for avtale om bedriftsinterne kurs.

 

Comments are closed.