De to siste dagene av Grunnkurs i HMS, formiddagskurs – psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø og HMS-kurs for ledere er utsatt til neste år pga økende smitteforekomst i regionen og de siste anbefalingene fra myndighetene. Mer informasjon kommer når nye datoer er avklart.

Grunnkurs i HMS
Pågår/holdes 20.10, 22.10, 10.11 og 12.11 2020. Kursbrosjyre

Psykososialt- og organisatorisk arbeidsmiljø formiddagskurs 12. nov. Kursbrosjyre

HMS-kurs for ledere
8. desember 2020. Kursbrosjyre

Se vårt Kursreglement

Kurs arrangeres i iht. gjeldende retningslinjer i forhold til korona-situasjonen. Kurs kan derfor bli avlyst/utsatt på kort varsel. 

Koronavirus
Vi forholder oss fortsatt til føringene gitt av myndighetene. Det er derfor viktig at hygienetiltak gjennomføres videre ved besøk på vårt kontor. Alle henvendelser avtales pr. telefon eller mail i forkant av oppmøte.

Før oppmøte til avtale hos ListerBHT, ber vi deg ta kontakt for nærmere avklaringer dersom du har:

1. Vært på reise i Norge eller utlandet
de siste 10 dagene
2. Har symptomer på Covid-19 /
influensa / forkjølelse
3. Har blitt testet for Covid-19 de siste
10 dagene

Ta kontakt på tlf. 38320560 om du har spørsmål eller trenger bistand.

Vaner som forebygger smitte
Hygieneplakat

Informasjon vedr. koronasituasjonen: Folkehelseinstituttet Arbeidstilsynet

Parkering i Flekkefjord
Oversikt finner du her