«Ikke alt sykefravær gir rett til sykepenger»
28.01.2019 kl. 12-15, Maritim Fjordhotell, Flekkefjord.  Rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter – jurist Nils Thorsrud, innlegg fra lokalt NAV-kontor samt fra lege.  Kursbrosjyre  Påmeldingsfrist: 14.01.19  Påmelding
07.01.19: Kurset er fullt!  Om du melder deg på nå blir du satt på venteliste.  Vi tar kontakt om du får plass. (Dette gjelder uavhengig av tekst i automatisk mail du får ved påmelding).

Frokostseminar – Hvordan håndtere varsling?
06.02.2019 kl. 8.30-11.30, Kvinesdal kulturhus.  Kursbrosjyre.  Påmeldingsfrist: 30.01.19.  Påmelding


Kurs:  Se vårt Kursreglement   Påmelding til kurs.  Ved påmelding husk å oppgi navn på kurs!


Parkering i Flekkefjord: oversikt finner du her